Företag

 

Låt oss ta hand om er!

Vi arbetar med förebyggande och åtgärdande insatser på arbetsplatser och vårt mål är att skapa friskare medarbetare. På lång sikt!

Vårt fokus ligger i att kartlägga psykisk hälsa och smärtproblematik.

Nedan presenteras våra olika paket, då behovet kan se olika ut på olika företag skräddarsyr vi alltid paketen efter kundens behov, vad passar er bäst?

 

 

KONTAKTA OSS

 

Hälsoabonnemang

 

Minska korttidssjukfrånvaron och förebygg långvariga sjukskrivningar orsakde av psykisk ohälsa eller smärtproblematik.

 

Läs mer

 

 

Prevention

 

Beställ ett hälsotest till medarbetarna. Vi kan på så sätt se risker och hinna stoppa att sjukskrivning uppstår eller att personalen mår dåligt i onödan.

 

Läs mer

 

 

 

Snabb väg in

 

När medarbetare mår dåligt, behövs rätt och snabb insats. Kontakta oss idag!

 
 

Läs mer